Vatten till Attefallshus/gäststuga?

Ett Attefalls hus är en komplementbyggnad som kan byggas på samma tomt som bostadshuset med en area på upp till 25m2(bygganmälan krävs och görs till Ronneby Kommun), komplementbyggnaden kan inredas till permanentbyggnad.

Vad är bostadsenhetsavgift: enkelt förklarat samma sak som en bostadsenhet och varje bostadsenhet räknas var för sig kan man bo och verka i ett Attefalls hus eller gäststuga kopplat till en permanent bostad ska varje enhet räknas var och en för sig

Här följer några steg och information för dig som ska bygga och/eller ansluta Attefallshus/gäststuga till kommunalt VA

1. Skicka in en VA-ansökan. Använd gärna vår E-tjänst eller ladda ner blanketten från vår hemsida. Tänk på att vara ute i god tid då handläggningstiden för tillfället är ett par månader.
  • Komplettera din ansökan med beviljade bygglovshandlingar för en smidigare handläggning.  
  • I ansökan ska det framgå hur många bostadsenheter som ska anslutas mot kommunalt VA. 
(Framkommer det att felaktiga uppgifter har lämnats kommer tilläggsavgift att debiteras enligt vid tillfället gällande taxa)

2. Ansökan beslutas

3. Sökande betalar tillkommande bostadsenhetsavgift enligt beslut efter gällande taxa.

4. Attefallshuset/gäststugan ansluts mot befintlig servisledning efter befintlig vattenmätare. Endast ett och samma mätställe gäller till samtliga l bostadsenheter på fastigheten som anslutits till kommunalt VA.

Jens
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.