Varför höjer Miljöteknik nätavgifterna?

Kort svar:
Prishöjningen 2024 beror på att vår kostnad från överliggande nät till vårt lokalnät höjs från 2024-03-01.

Längre svar:
Nya elnätspriser 2024-03-01
Vårt lokalnät i Ronneby får el från regionnätet som i sin tur får el från det rikstäckande stamnätet.
Eftersom både regionnäten och stamnätet höjer nätavgifterna så får det konsekvenser för lokalnätet och vidare till dig som kund genom den nätavgift du betalar till Ronneby Miljö & Teknik.
Elnätsavgift justeras med 8 % 
Regionnätsägaren höjer priserna från och med 1 januari 2024 vilket innebär att det blir ökade avgifter för lokalnäten.
Ronneby Miljö & Teknik AB justerar av den anledningen elnätsavgiften med 8 % för att täcka upp för de ökade kostnaderna från regionnätet.
Rörlig överföringsavgift
Den stora osäkerheten på elmarknaden de senaste åren gör att regionnätsägaren går över till en rörlig överföringsavgift som följer spotpriset för 2024, vilket innebär att det kommer bli betydligt svårare för oss som lokalnät att förutse våra kostnader.
Vi står samtidigt inför en övergång till ett mer flexibelt energisystem vilket innebär att mer vind och sol produktion, energi lagring och ladd infrastruktur kommer att ställa högre krav på elnätet.
Miljöteknik som lokal nätägare har påbörjat ett arbete med att se över hur prissättningen ska utformas för framtidens elnät.
Dina elkostnader
*Elen du använder
Kostnad för den el du använder som du betalar till ditt elhandelsföretag.
*Transport till din bostad
Kostnad för transport av elen till hemmet som betalas till elnätsföretaget .
*Skatter och avgifter
Kostnad för skatter och avgifter till staten som betalas till elnätsföretaget.
Information om höjningen se vår hemsida / aktuellt
Miljöteknik (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.