När sätts sommarvattnet igång 2024?

Våra planer är att allt sommarvatten ska vara igång till den 15 April
Väder och tjäle kan naturligtvis påverka.
Abonnemangstiden för sommarvatten är mellan 15 April och 15 Oktober (om vädret tillåter)
Miljöteknik (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.