Kontrolluppgift skattereduktion på producerad el villa (konsument)

Varför skickar Miljöteknik ut en kontrolluppgift på elen?
Miljöteknik skickar information till Skatteverket om förnybar el samtidigt som vi skickar information till våra kunder där vi redovisar vilka uppgifter som är skickade till Skatteverket
Du kan få skattereduktion för elen som du levererar
Du har rätt till skattereduktion för det antal kilowattimmar som du matar in på elnätet om du anmäler till elnätföretaget att du framställer förnybar el och din anläggning uppfyller vissa villkor.
Det här räknas som förnybar el
Med förnybar el menas främst el som framställs från sol, vind och vatten. Det vanligaste för privatpersoner är att installera solceller på fastigheten. Den anläggning som producerar el kallas mikroproduktionsanläggning.
Underlaget för skattereduktion är det antal kilowattimmar du matar in på elnätet men underlaget kan aldrig bli större än det antal kilowattimmar som tagits ut i anslutningspunkten.
Hela underlaget för skattereduktion för förnybar el kommer att förtryckas i din deklaration för kund som finns registrerad hos oss på elanläggningen.
Har du fler frågor kring själva skattereduktion vänligen kontakta Skatteverket.
Miljöteknik
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.