Jag har ingen el i huset/Jag har ingen el i delar av huset, vad är fel?

Kontrollera på elmätaren:
I displayrutan finns det en text L1, L2, L3. Om alla syns är det något fel i huset, kanske jordfelsbrytaren eller huvudsäkringar. 
Skulle bara ex L1, L3 lysa, byt alla huvudsäkringarna, tänds inte alla ( L1, L2, L3 ) är det stor risk att felet är hos Oss ( Miljöteknik )

Har man en jordfelsbrytare, skall man kontrollera att den ligger tillslagen.
Knappen skall vara uppe, stannar den ej kvar i uppe-läget få man felsöka själv först. (Om knappen stannat i ett mellan läge, får den tryckas ned riktigt och sedan föras upp igen,)  eller ta hjälp av en elektriker.
Tips:  EGEN FELSÖKNING :
Ligger det förlängningskablar ute, ta ut dem ur vägguttaget på huset, och prova slå till. Håller ? Bra.       
Knappen stannar ej kvar uppe:
Skruva ut alla säkringar i den centralen ( inte huvudsäkringarna ) , tryck upp knappen på jordfelsbrytaren,
Skruva in en säkring i taget tills jordfelsbrytaren löser, skruva ut den säkringen igen.
Slå upp jordfelsbrytaren igen ( knappen blir kvar uppe ), hoppa över den säkringen som löste jordfelsbrytaren.
Fortsätt att skruva i säkringarna, förhoppningsvis kan ni skruva i resten av säkringarna. 
Den säkringen som löste jordfelsbrytaren har då något fel på den gruppen.
Kontrollera om det ligger el-sladdar ute, koppla ur dessa.
Man kan också fundera på om man gjorde något när strömmen/jordfelsbrytaren löste. Satt igång spisen( fel på spisen), satt igång diskmaskinen ( fel på diskmaskinen ) satt igång strykjärnet ( fel på strykjärnet ) osv
Miljöteknik
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.