Hur gör jag om jag vill ansluta min fastighet till kommunalt VA/Avlopp?

 1. Skicka in en VA-ansökan. Använd gärna vår E-tjänst eller ladda ner blanketten från vår hemsida. Tänk på att vara ute i god tid då handläggningstiden för tillfället är ett par månader
 • Komplettera din ansökan med beviljade bygglovshandlingar för en enklare och snabbare handläggning.  
 • Anmäl om det är fler än en bostadsenhet som skall anslutas.
Skulle det framkomma att felaktiga uppgifter har lämnats kommer tilläggsavgift att debiteras enligt vid tillfället gällande taxa
 1. Beslut tas om VA-ansökan kan godkännas.
 1. Behöver du en tillfällig byggvattenanslutning innan din ansökan är beslutad så behöver du ansöka om byggvattensanslutning. Använd gärna vår E-tjänst eller ladda ner blanketten från vår hemsida.
Observera att servisventiler i förbindelsepunkten till det allmänna ledningsnätet endast får hanteras av personal från Ronneby Miljö & Teknik AB.  Öppnas servisventiler av annan än personal ifrån Ronneby Miljöteknik AB så anses detta vara egenmäktigt förfarande.
 1. Du blir anvisad en förbindelsepunkt och faktura innehållande anläggningsavgift skickas ut till fastighetsägaren.
Tänk på att din kontrakterade entreprenör behöver informeras om vad som är beslutat.
 1. Anläggningsavgift betalas
 1. Fastighetsägaren ansluter sin fastighet mot anvisad förbindelsepunkt
 1. Fastighetsägaren eller den kontrakterade entreprenören beställer besiktning av anslutningen av Ronneby Miljö & Teknik AB innan återfyllnad av ledningsschakt.  
Observera att detta SKA utföras enligt det beslut på den VA-ansökan som fastighetsägaren  har mottagit.

För beställning gällande besiktning: maila info@miljoteknik.ronneby.se eller via telefon 0457-618952
 1. Slutanmälan lämnas in! Använd gärna vår E-tjänst eller ladda ner blanketten från vår hemsida
I samband med slutanmälan så beställs en vattenmätare som sätts upp och mäts enligt gällande regler.
 1. Vattenmätare sätts upp som mäter fastighetens användning av Va.
Miljöteknik
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.