Får jag dubbla el-fakturor? Jag får ju både från er och mitt elbolag! Är det fel?

Nej, det är inte fel, det är såhär det ska vara.
Miljöteknik är nät-ägare. Det är alltså vi som äger alla kablar som elen transporteras i. Vi har hand om drift, underhåll och utbyggnad av el-nätet.
Läs gärna mer om det på vår hemsida.
Vi mäter din förbrukning i kWh, alltså den mängden el som transporteras genom våra kablar genom el-mätaren och det är den användningen som ligger till grund för våra fakturor, tillsammans med den fasta kostnaden.
Miljöteknik säljer ingen egen el utan det måste man ha ett el-bolag som gör. Våra mätvärden av din användning skickar vi sedan till din el-leverantör så de vet hur mycket el (kWh) de i sin tur ska fakturera dig för.

Miljöteknik
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.